Regulamin

Regulamin wybieg.pl

Zapoznaj się z regulaminem serwisu wybieg.pl . Jeśli pragniesz uzyskać dodatkowe informacje o zasadach funkcjonowania serwisu skontaktuj się z administratorem pod adresem info@wybieg.pl

1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu wybieg.pl. Postanowienia niniejszego regulaminu określają prawa i obowiązki zarejestrowanych  użytkowników serwisu, oraz  prawa , obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za administrowanie  serwisem. Warunkiem  rejestracji w serwisie wybieg.pl jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, oraz  zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

2. Definicje
2a. Wybieg.pl – serwis internetowy figurujący pod adresami: wybieg.pl, wybieg.com.pl, wybieg.eu, wybieg.tv
2b. Administrator - świadczy  usługę polegającą na udostępnianiu zasobów serwisu wszystkim użytkownikom. Administratorem serwisu jest Marzena Kępska.
2c. Użytkownik – Osoba korzystająca z zasobów serwisu w zakresie jaki umożliwiają właściciele profili serwisu wybieg.pl 
2d. Użytkownik profilu, autor profilu (konta) - Użytkownik zarejestrowany, osoba lub firma posiadająca swój profil w serwisie wybieg.pl 
2e. Profil (konto)– indywidualna strona internetowa zarejestrowanego  użytkownika wybieg.pl
2f. Login – unikalna nazwa użytkownika rejestrującego się w serwisie wybieg.pl
2g. Wpisy  - publikator, blog, użytkowników serwisu wybieg.pl udostępniany przez użytkownika ulubionym profilom
2h. Selektor – funkcjonalność umożliwiająca wyrażenie akceptacji dla nowych zalogowanych użytkowników serwisu. Uzyskanie przez nowego zarejestrowanego użytkownika serwisu więcej niż 51 % głosów negatywnych  od  wcześniej zarejestrowanych użytkowników uprawnia administratora do likwidacji takiego konta  w czasie nie dłuższym niż  do  48 godzin od momentu rejestracji.
2i.Poczta wewnętrzna – Służy zarejestrowanym użytkownikom do komunikacji wewnętrznej: przyjmowania i wysyłania wiadomości  w serwisie wybieg.pl
2j. Poczta publiczna – Służy użytkownikom odwiedzającym serwis wybieg.pl do wysyłania wiadomości zarejestrowanym użytkownikom, właścicielom konta w serwisie, jeśli funkcjonalność ta zostanie udostępniona użytkownikom niezarejestrowanym przez użytkownika zarejestrowanego.
2k.Opis profilu (konta) – Zawiera dane opisujące cechy zewnętrzne ,umiejętności, preferencje i dane umożliwiające   kontakt bezpośredni z właścicielem  profilu zarejestrowanego w serwisie wybieg.pl 
2l. Komentarze do profilu – to komentarze dopisywane do profilu zarejestrowanego użytkownika profilu przez innych zarejestrowanych użytkowników  lub niezarejestrowanych użytkowników serwisu jeśli autor profilu dopuszcza taką możliwość
2ł. Komentarze do zdjęcia - – to komentarze dopisywane do fotografii zamieszczanych w profilu zarejestrowanego użytkownika profilu przez innych zarejestrowanych użytkowników lub niezarejestrowanych użytkowników serwisu jeśli autor profilu dopuszcza taką możliwość.
2m. Pozycjoner – określa miejsce zarejestrowanego użytkownika serwisu , autora profilu w wyszukiwarce profili serwisu wybieg.pl . Pozycjoner to możliwość wypozycjonowania swojego serwisu w wyszukiwarce poprzez  działania użytkownika w serwisie. Patrz pozycjoner / podstrona z opisem 
2n. Rankingi - W serwisie wybieg.pl są trzy rankingi:
- TOP 10 - czyli dziesięć najczęściej ocenianych profili typu: modelka i model
- TOP 20 - czyli dwadzieścia najczęściej odwiedzanych profili
- TOP FOTO - czyli najwyżej ocenianie zdjęcia
- TOP30 – najczęściej ocenianie profile typu: fotograf, wizaż, stylizacja, fryzjerstwo, projektowanie

3. Zasady korzystania z serwisu wybieg.pl 
3a. Podanie danych osobowych użytkownika jest dobrowolne i niezbędne dla prawidłowego korzystania z serwisu.  Przechowywanie danych osobowych przez administratora wybieg.pl  trwa do momentu likwidacji konta (profilu), przez użytkownika, autora profilu . Administrator zobowiązuje się chronić dane powierzone przez zarejestrowanego użytkownika serwisu i nie przekazywać ich osobom i podmiotom trzecim bez zgody użytkownika , autora profilu.
3b. Dane osobowe profilu , oraz jego zasoby (treść, utwory własne, utwory do których ma prawo  autor profilu)mogą być zmieniane i poprawiane  przez autora profilu w każdej chwili aż do momentu likwidacji profilu w serwisie wybieg.pl . Dostęp do tych danych zarejestrowany użytkownik uzyskuje po wprowadzeniu unikalnego  stworzonego przez siebie loginu i hasła. 
3c. Użytkownik zarejestrowany ma prawo w każdej chwili zażądać od administratora usunięcia danych zamieszczonych przez siebie w serwisie wybieg.pl . Administrator musi zareagować na takie żądanie w czasie 24 godzin od otrzymania takiego żądania w formie emaila wysłanego na wskazany adres : info@wybieg.pl
3d. Użytkownik zarejestrowany, autor profilu  ma prawo w każdej chwili usunąć samodzielnie wszystkie zamieszczone przez siebie dane w serwisie wybieg.pl. Jeśli takie działanie uniemożliwione jest z przyczyn niezawinionych przez administratora, usunięcie danych następuje po ustaniu tych przyczyn , nie później niż 24 godziny od zgłoszenia takiego zamiaru przez autora profilu na adres info@wybieg.pl
3e. Każdy zarejestrowany Użytkownik (autor profilu ) w serwisie wybieg.pl może mieć tylko jedno konto, odnoszące się do jego osoby i jedno konto odnoszące się do jego  firmy.  Zakazuje się korzystania z kont (profili) należących do innych zarejestrowanych użytkowników serwisu wybieg.pl bez ich wyraźnej pisemnej zgody okazanej na żądanie administratora serwisu.
3f. Autor profilu oświadcza, że zamieszczane przez niego w serwisie wybieg.pl  dane, materiały (zdjęcia)  i treści są prawdziwe i posiada do nich wszelkie  prawa lub zgodę, osób których wizerunki znajdują się w tych materiałach, oraz należących do nich treści . Zarejestrowany użytkownik, autor profilu  oświadcza, że upubliczniając takie materiały  poprzez zamieszczenie ich w serwisie wybieg.pl nie narusza żadnych praw tych osób.
3g. Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się do niezamieszczania w serwisie treści o charakterze pornograficznym, treści naruszającym godność osobistą innych użytkowników serwisu, oraz innych osób nie korzystających z serwisu a także dyskryminujących kogokolwiek.  
3g. Zarejestrowany użytkownik serwisu wybieg.pl oświadcza, że nie będzie podejmował działań zmierzających do naruszenia prywatności innych zarejestrowanych użytkowników tzn. gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych, materiałów ,treści poza serwisem wybieg.pl bez  wiedzy i zgody zarejestrowanych użytkowników, autorów profili znajdujących się w serwisie wybieg.pl     
3h. Zarejestrowany użytkownik zobowiązuje się do  przestrzegania zasad współżycia społecznego w opisie własnego profilu i w komunikacji z innymi zarejestrowanymi użytkownikami przy użyciu poczty wewnętrznej oraz w komentarzach do profili i do zdjęć innych zarejestrowanych użytkowników serwisu wybieg. Przekazywane w ten sposób treści obraźliwe dla tych użytkowników mogą być podstawą do zablokowania lub usunięcia  profilu autora takich treści przez administratora serwisu wybieg.pl. 

4. Administrator serwisu ma prawo zablokować lub usunąć profil (konto) autora, zarejestrowanego użytkownika w każdym przypadku, gdy autor  profilu narusza zasady współżycia społecznego, zamieszcza: materiały niezgodne z polskim prawem i prawem międzynarodowym, materiały, treści  naruszające prawa osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów nie mających osobowości prawnej , treści pornograficzne i rażąco sprzeczne z celem funkcjonowania serwisu wybieg.pl, oraz działa na szkodę społeczności serwisu wybieg.pl, zakłóca możliwość korzystania z serwisu lub działa bezpośrednio na szkodę administratora serwisu wybieg.pl    

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora serwisu wybieg.pl dla celów  należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Odpowiedzialność administratora i właściciela serwisu wybieg.pl 
6a. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zakłócenia  w funkcjonowaniu serwisu wywołane: awarią sprzętu, świadomym niedozwolonym uszkodzeniem sprzętu służącego do przechowywania  danych umożliwiających korzystanie z serwisu  lub utratę części danych w wyniku takiego działania w, siłą wyższą
6b. Prace zmierzające do poprawienia, ulepszenia i naprawienia serwisu wybieg i wynikające z tego tytułu czasowe zakłócenia w pracy serwisu lub jego niedostępność będą wcześniej komunikowane użytkownikom
6c. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały publikowane przez  użytkowników serwisu i autorów profili. Treści publikowane przez użytkowników serwisu nie są opiniami i poglądami administratora i właściciela serwisu wybieg.pl. Jeśli materiały te są niezgodne z prawem , naruszają zasady współżycia społecznego prawa osób fizycznych, osób prawnych,  instytucji RP, podmiotów gospodarczych, Państw  i  instytucji międzynarodowych  mogą zostać usunięte z serwisu przez administratora.
6d. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników serwisu polegające na wykorzystaniu opublikowanych danych zalogowanych użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu wybieg.pl

profil miesiąca modelki   profil miesiąca modele   wizaż   fotografia
archiwum
z dnia: 24.10.2021
top 10top 20top foto
Jarosław Kowalczyk
2021-06-12
Chętny na sesję TFP :) Warszawa
Sandra Weichhaus
2021-03-14
Poszukuje wizażystki, na terenie kujawsko-pomorskiego.. Do projektu sesyjnego.Chętne Panie,proszę o wiadomość priv. :)
Szymon Grzywna
2019-11-22
Zapraszam do współpracy
Marta eM.
2019-10-13
Chętnie odświeżę swoje portfolio
Stefan Alexander
2019-08-17
Szukamy pięknych dziewczyn w wieku 18-23 lat do fotografowania w stylach Akt i Met-art.
Płatność 200$-400$ dziennie.

Looking for New...
więcej»
REKLAMA
Wybieg na Facebook